1455927385_225826_1455967173_noticia_fotograma

Un eseu al lui Umberto Eco despre Macintosh și MS-DOS

#Noutăți
2016. 02. 22.

La sfârșitul săptămânii trecute a trecut în neființă unul dintre cei mai emblematici scriitori și gânditori ai timpului nostru: Umberto Eco. S-a scris foarte mult în acest weekend pe această temă, menționându-se mai ales romanele sale precum “Numele trandafirului” sau “Pendulul lui Foucault” care l-au adus în conștiința marelui public. Mai puțin cunoscut este un eseu al acestuia dedicat unei paralele Mac OS versus MS-DOS.

“Lumea este împărțită între utilizatorii sistemelor Macintosh și cei care folosesc calculatoarele compatibile MS-DOS.” nota Eco în ediția din 30 septembrie 1994 a ziarului italian Espresso. Apoi continua:

Sunt de părerea fermă că Macintosh-ul este catolic, iar DOS-ul este protestant… Este vesel, prietenos, împăciuitor, le spune “credincioșilor” cum trebuie să procedeze pas cu pas pentru a ajunge – dacă nu la Împărăția Cerurilor – măcar la momentul în care documentul lor este tipărit. Este un catehism: esența revelației este prezentată prin formule simple și pictograme somptuoase. Oricine are dreptul la “izbăvire”.

DOS-ul este protestant, poate chiar calvinist. Îți permite libera interpretare a scripturii, cere decizii personale foarte dificile, impune o hermeneutică subtilă utilizatorului și ia de bună ideea că nu toți pot fi salvați. Pentru a face sistemul să meargă, trebuie să interpretezi tu însuți programul: departe de comunitatea barocă a visătorilor, utilizatorul este prizonierul singurătății propriei agonii interne.

Bineînțeles, de la scrierea acestor cuvinte s-au schimbat multe în ambele tabere, dar ne-am amintit pasajul care a surprins foarte bine “dilema” acelor timpuri. Textul beneficiază de tușa plină de culoare și plasticitate a lui Eco, dar ne pune în perspectivă și evoluția tehnologică a ultimilor 20-30 de ani.

Reîntorcându-ne la Umberto Eco, acesta și-a asigurat un binemeritat loc între personalitățile marcante ale acestui secol pe care nu are cum să-l piardă vreodată.

sursa: CultOfMac